Γρηγόρης Γεωργιάδης

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

O Γρηγόρης Γεωργιάδης, είναι χειρουργός οδοντίατρος.

Είναι απόφοιτος του κρατικού Ιατρικού-Οδοντιατρικού Πανεπιστημίου της Μόσχας (2001). Συνέχισε τη μεταπτυχιακή του εκπαίδευση και απέκτησε και τίτλο σπουδών στην Ορθοδοντική. Έχει επίσης ακολουθήσει, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του New York University College of Dentistry στην εμφυτευματολογια.

Συμμετέχει ενεργά σε κλαδικά συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

H ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ